O mnie


dr Anna Hołubowska

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Szkolę się w długoterminowej psychoterapii dorosłych prowadzonej w nurcie psychodynamicznym metodą TFP w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty PTPPd. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe; uczestniczę w szkoleniach, konferencjach, stażach. Dbam, żeby wykonywana przeze mnie praca opierała się na jasnych i sprawdzonych w badaniach naukowych metodach i przynosiła jak najwięcej korzyści osobom poszukującym pomocy. W pracy wykorzystuję klinicznie zorientowane metody psychoterapii psychodynamicznej o udowodnionej skuteczności leczenia. Swoją praktykę dedykuję osobom poszukującym profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej z powodu przeżywanego kryzysu, obniżonego nastroju, nadmiernego lęku, poczucia pustki życiowej, kłopotów w relacjach i innych ważnych problemów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.